Betingelser

Generelle oplysninger

Boomerang Kurerservice
CVR: 27674925
Hammershusvej 12 D
7400 Herning
Tlf.: 2020 9500
boomerang@besked.com

Betaling

1) Når transporten bestilles modtager kunden en ordrebekræftelse, derefter betales det fulde beløb.
Bestillingen er først gyldig og bindende, når Boomerang Kurerservice har modtaget det fulde beløb. Indbetaling af det fulde beløb betragtes samtidig som kundens accept af rejse bestemmelserne.

2) Betales det fulde beløb ikke senest 30 dage inden afrejse har Boomerang Kurerservice ret til at betragte rejsen som afbestilt.

Levering

Indlevering af cyklen skal ske TIRSDAG (før afrejsedatoen) mellem 12.00 og 17.00
(Boomerang mellem 12.00 og 16.00)
Afhentning af cyklen skal ske ONSDAG (efter hjemkomstdatoen) mellem 12.00 og 17.00
(Boomerang mellem 12.00 og 16.00)

Afbestilling

3) Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejsedato har rejsedeltageren ikke krav på tilbagebetaling, idet rejsedeltageren er forpligtet til at betale rejsens fulde pris.

4) Udeblivelse eller for sent fremmøde på afrejsedatoen betragtes som en afbestilling.

5) Ved afbestilling kan beregnes et afbestillingsgebyr på kr. 250,00 pr. person..

Priser:

6) Priserne bliver udregnet efter diverse individuelle tilvalg.

Force Majerure:

7) Såfremt der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder strejke, lockout, naturkatastrofer mv., der forhindrer planlagt rejse, forbeholder Boomerang Kurerservice sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne.

8) Boomerang Kurerservice kan IKKE holdes ansvarlig, hvis rederiet aflyser eller er forsinket.

9) Såfremt at Boomerangs vogntog er involveret i et trafikuheld undervejs og ikke er i stand til at levere cyklerne på bestemmelsesstedet rettidigt er det gæstens ansvar evt. at leje en cykel for egen regning.

Reklamation:

10) Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor Boomerang Kurerservice indenfor kontorets åbningstid via mail eller på telefon 2020 9500. Reklamationer skal straks efter rejsen formuleres skriftligt og være Boomerang Kurerservice i hænde senest 8 dage efter hjemkomst. Reklamationer skal stiles til: Boomerang Kurerservice, Hammershusvej 12d, 7400 Herning. Eller boomerang@besked.dk

Forsikring:

11) Evt. transportskade erstattes IKKE. Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab. HUSK AT TJEKKE DETTE INDEN AFREJSE.

12) Der er i rejsens pris inkluderet forsikringer i henhold NSAB 2000. Læs venligst denne grundigt, da den dækker meget begrænset. Det anbefales kraftigt at tilkøbe ekstra forsikring.

13) Det er desværre IKKE muligt at tilkøbe en forsikring mod ridser og småskrammer. Dette skal evt. klares over rejsedeltagerens egen indbo forsikring, da Boomerang Kurerservice´ forsikringsselskab Codan ikke tilbyder denne specifikke forsikring.

Betingelser ved tilkøbt forsikring

Forsikringen dækker ikke under ophold på Mallorca

Begrænsede Danske Betingelser samt tyveri fra lukket og aflåst bil og trailer.
Læs mere om dækningen HER

Transport af cykel:

14) Ved uoverensstemmelse mellem mål/vægt og det oplyste via bestillingsformularen – afvises cyklen uden yderligere info.

15) Værktøj/ekstra tasker m.m kan tilkøbes (ring for nærmere info).

16) Det er strengt forbudt at medbringe proteinpulver, væsker eller lignende i cykelkasserne. Dette skyldes at såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem CMR fragtbrev og gods – kan det give anledning til at toldmyndighederne vil gennemgå hele bilen – og vi vil således ikke være i stand til at nå færgen i Barcelona.

Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem de oplyste mål i skemaet og de faktiske forhold vil cyklen blive afvist på indleveringsstedet uden yderligere.

Lukket for kommentarer